Jakou funkci má Squelch a Pilot tone pro bezdrátové mikrofony a mikroporty

Vytvořeno: 06. 01. 2019 
 

 

 

 

Squelch je funkce, kterou najdete pouze na analogových systémech, které pracují v pásmu VHF a UHF, marně budete hledat squelch na systémech, které přenášení zvuk digitálně, tedy pomocí 1 a 0 což jsou systémy 5,8Ghz 2,4Ghz, 1,9Ghz, a UHF digitál.

 

Dále Squelch není samozřejmostí u levnějších bezdrátový mikrofonů, jedná se spíše o výsadu středních a lepších bezdrátový mikroportů.

 

 

Squelch řízený sílou signálu:

 

Základní Squelch si můžete představit, jako bránu, která se zavírá podle toho jak silný je signál

 

 

 

 

 

Pak záleží, jak to má konkrétní výrobek vyřešen někteří výrobci mají squelch nastavený pevně a nejde změnit ale většina výrobců umožnuje nastavit kdy se tato brána zavře a to nastavením takzvaného (Threshold) které probíhá buď digitálně v menu přijímače nebo nějakým mechanický potenciometrem, případně přepínačem low/mid/high.

 

 

 

 

 

 

 

Když nastavíte squelch na minimum (Low) tak to znamená, že přijímač odpojí zvuk na výstupu až tehdy, jakmile bude signál na přijímači velmi slabý, přijímání takto slabého signálu má nevýhodu v tom, že přijímáte ne jenom samotný signál, ale také hodně okolního šumu a tím se sníží kvalita přenášeného zvuku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když nastavíte hodnotu na maximum (High), tak sice přenášíte co možná nejlepší kvalitu zvuku, bez přijímaní okolního šumu, ale výrazně snížíte samotný dosah a tak se může u levnějšího bezdrátového mikrofonu lehce stát, že bude stačit, když se jen otočíte s mikrofonem zády k přijímači a ztratí se signál.

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě pokud máte hodě dobrý bezdrátový mikrofon jako je například Sennheiser ew 500 tak i když nastavíte squelch na maximum (High) tak pořád budete mít dosah větší, než když použijete levný systém AKG WMS 45 a nastavíte squelch na minimum.

 

Squelch se také používá proto, aby když se vypnete vysílač, tak aby přijímač odpojil zvuk, to je důležité proto, aby přijímač nezačal přijímat všudy přítomný vysokofrekvenční šum a tím se do reproduktorů nebo in-ear sluchátek, nedostávaly nežádoucí zvuky, což by je mohlo ohrozit reproduktory nebo sluch.

 

Toto by se mohlo stát zejména tehdy, když byste squelch nastavili na co nejméně tedy (low) abyste o co nejvíce prodloužili dosah, na to si musíte dát pozor, protože se může stát, že když bude vysílač vypnutý, tak vám přijímač může začít posílat to reproduktorů, in-ear sluchátek, případně kamery signály, které se míhají kolem.

 

Takže squelch řízený sílou signálu nastavujte podle toho, jak kvalitní máte mikroport a podle toho, co je pro vás důležitější, jestli dosah systému bez výpadků nebo kvalita zvuku a ochrana reproduktorů a sluchu, před příjmem silnějších nežádoucích signálu, které se mihly kolem vašeho přijímače na stejné frekvencí, samozřejmě ideální je, když uděláte nějaký kompromis a nenastavíte squelch úplně na minimum ani na maximum to ale záleží na okolních podmínkách.

 

 

Pilot Tone:

 

Je lepší mít bezdrátové mikrofony, které nemají Squelch řízený jenom tím jak silný je signál, ale mají squelch řízený ještě zároveň druhým způsobem a to takzvaným Pilot tonem, nebo se také někdy říká tone-key, tone-lock a obdobně.

 

Pilot tone funguje tak, že vysílač vysílá speciální ton a tento ton přijímač dokáže rozeznat, následně pokud přijímač tento ton přijímá, nechává audio výstup otevřený a pokud pilot tone, nepřijímá, tak uzavře zvukový výstup.

 

Každý výrobce si určuje frekvenci Pilot-tone signálu podle sebe může to být frekvence 19KHz kterou používá (Sennhesier EW series) nebo 32KHz kterou zase používá (Shure ULX-S) a v přípdě systému Lectrosonic je tento ton pokaždé jinde v závislosti na zvolené přenosové frekvenci, což je výhoda když se používá více bedzrátových mikrofonu na jednom místě, sami si již asi odvodíte proč, samozřejmě tento ton se výrobci vždy snaží umíst tak, aby nebyl v žádné případě slyšitelný.

 

Tento pilot tone je velmi užitečná věc, zejména při pevných instalacích, kde se přijímače mnohdy zapínají společně s ostatními zařízeními i když se zrovna bezdrátové mikrofony nepoužívají, no a když není squelch brána nastavena úplně správně, tak pilot-tone zajistí, že přijímač nebude pouštět do reproduktorů nebo sluchátek rušivé zvuky, i když jsou vysílače vypnuté.

 

Zároveň se ale ještě stále na přijímači, který obsahuje funkci pilot tone, kontroluje squelch pomocí sily signálu, a když sila signálu klesne pod nastavenou úrovně opět se zvukový výstup přijímače odpojí, tento duální squelch využívají všechny bezdrátové mikroporty sennheiser ew 100, 300, 500 a máte možnost zase nastavit velikost squelch manuálně nebo digitálně v menu přijímače.

 

 

Noise-Squelch:

 

Ještě existuje jeden běžný způsob řízení squelch, kterému se říká noise-squelch, ten používá například Shure in-ear systém PSM900 opět v kombinaci s pilot tonem.

 

 

 

Tento poslední způsob tedy noise-squelch, dokáže rozeznat množství šumu, který se přimíchá k audio signálu při bezdrátovém přenosu.

 

A pokud toto množství šumu překročí hodnotu, kterou jste si nastavili v menu přístroje nebo na přístroji samotném, odpojí se zvukový výstup přijímače, čímž se dá stabilně ovládat kvalita zvuku tak, aby neobsahoval přemíru rušivých zvuků nebo šumu, které se přimíchaly do zvuku v průběhu přenosu vzduchem.

 

Díky tomuto způsobu nastavíte squelch bránu podle toho kolik si můžete dovolit ztratit z kvality přenášeného zvuku, samozřejmě čím lepší kvalitu zvuku si nastavíte tak tím zkrátíte dosah bezdrátové mikrofonu, protože s větší vzdáleností vysílače od přijímače a slábnoucím signálem je šum ve zvuku větší a to podle toho jak velký je takzvaný noise flor, v městské zástavbě může být větší a někde v pustině bude samozřejmě menší.

 

Tento způsob řízení noise-squelch je lepší v tom že nezáleží jak silný je signál ale na „kvalitě“ zvuku, respektive velikosti odstupu šumu a jiných nežádoucích signálů od zvuku, který chcete přenést a je tak výrazně méně pravděpodobné, že by přijímač v průběhu přenosu pustil do reproduktorů nebo sluchátek nějaký nežádoucí signál, čímž by mohl zničil reproduktor nebo ohrozit sluch, většinou je i noise-squelch doplněn opět o pilot-tone signál, který je zase vhodnější tehdy když je vypnutý vysílač a přijímač zůstane zapnutý.

 

 

Závěr:

 

Takže toto byl noise-squelch, samozřejmě existují i jiné způsoby squelch, které si vyvíjejí sami výrobci, aby dosáhli co nejlepšího výsledu při eliminaci nežádoucích zvuků, které se při přenosu mohou dostat až do reproduktorů nebo kamery, například výrobce Lectrosonics má vyvinutý vlastní způsob, který se nazývá SmartSquelch a má dokonce vlastní ™ (trade mark)

 

PS: Pokud chcete poradit s výběrem nějakého bezdrátového mikrofonu, mikroportu nebo chcete výhodně nakoupit můžete nám napsat na info@vseprozvuk.cz nebo rovnou zavolat na +420 728 887 962 kde Vám poradíme s výběrem a dáme výhodnou cenu.

Přidejte komentář k článku

ajax_load