Jak vybírat Aktivní výhybky / Crossovery

Vytvořeno: 22. 03. 2013 
 

Aktivní reproduktorové výhybky

Cílem tohoto článku je nastínit jednoduchou odpověď na jednoduchou otázku. Jaký typ
aktivního crossoveru zvolit, v čem spočívají přednosti jednotlivých koncepcí?
Protože neexistuje reproduktor, který je schopen zahrát celé slyšitelné pásmo a ještě s
dostatečným výkonem, každý PA systém se skládá zpravidla z několika typů boxů, jenž
reprodukují pouze určité pásmo z části přenášené frekvenční oblasti. Nejčastěji jsou používány 2-
až 4-cestné systémy. Přístroje, jenž toto umožňují nazýváme výhybky, frekvenční děličky,
crossovery. Rozdělují signál na jednotlivá pásma pro zesilovače a reproduktory jednotlivých
sekcí. Dnešní moderní crossovery umí mnohem více. Pojďme se seznámit s jejich základním
rozdělením a odlišnostmi.

Dle koncepce lze aktivní výhybky rozdělit na:

1) Analogové
2) Digitální s analogovým ovládáním
3) Plně digitální (PA procesory, audiomanagemety, loudspeaker managementy apod.)

Analogové
K úpravě signálu zde dochází na reálných filtrech konstruovaných z reálných součástek.
(rezistory, kondenzátory, tranzistory, operační zesilovače v IO atd). V celém zařízení se tedy
pracuje s analogovou podobou signálu (lze popsat pomocí fyzikálních veličin).
Tento typ výhybky neobsahuje AD/DA převodníky. Odpadá tak riziko degradace signálu právě při
převodu. Nevýhody: nastavení nelze ukládat do paměti, výhybky jsou funkčně omezené a
nenabízejí v podstatě žádné další možnosti k úpravě signálu.
Existují varianty s pevně nastavenými dělícími frekvencemi. Ty jsou určeny především ke
konkrétním boxům. Tyto zařízení jsou tedy jednoúčelové. Obvykle lze dělící frekvence přelaďovat
pomocí zásuvných karet nebo potenciometrů přímo na panelu. Výhybky analogové pracují
nejčastěji s filtry typu Linkwitz Relay se strmostí 24dB/oct. Možnosti jsou omezené. Navíc při
změně konfigurace systému musíme parametry ručně přenastavit, což je nepraktické a nepřesné.
Lepší crossovery mívají navíc integrován obvod s funkcí delay určený ke kompenzaci zpoždění
jednotlivých měničů či celých soustav. Jeho možnosti jsou však rovněž omezené. Oproti
digitálním zařízením mají však jednu výhodu, kterou znovu připomeňme.
Jelikož ke zpracování signálu nejsou potřeba AD a DA převodníky, dosahují tyto zařízení
slušné kvality i při nižší pořizovací ceně. Z vlastních zkušeností uznávám pravidlo, že kvalitní
analogová výhybka se základní funkcí je pro výsledný zvuk mnohem přínosnější, než levná
digitální. I laciné "digitály" sice slibují mnoho, ale ve skutečnosti neumí ani tu základní podstatnou
věc. Tou je samozřejmě přenést signál bez slyšitelné degradace. Ze zástupců kvalitních
analogových crossoverů jmenujme např. RANE AC 23B.

Kdy tedy zvolit analogový crossover?
Pokud je finanční rozpočet omezen a nedovoluje pořídit opravdu kvalitní digitální.
V případě, že bude používán vždy pro stejný systém a není potřeba zpožďovat jednotlivé sekce.
Ceny analogových výhybek nízké třídy začínají na 3000 Kč.
Ceny kvalitních analogových výhybek se pohybuji v rozmezí od 11000 – 40000 Kč.

Digitální s analogovým ovládáním
U tohoto typu probíhá zpracování signálu již v digitální podobě, ovšem parametry lze ovládat
pomocí "knobů" jako u výhybky analogové. Osobně tuto variantu moc neupřednostňuju. Digitální
ovládání crossoverů je jednoduché a navíc pohodlné. Vzhledem k jasným trendům vývoje je
přínosnější ho pochopit. Za představitele této skupiny jmenujme např. RANE AC 24

Kdy zvolit tento typ?
Jste-li zarputilý zastánce analogového ovládání, ale chcete přitom využívat komfortu "digitálu".

Procesory – loudspeaker managementy
A jsme u kategorie třetí. Tedy crossoverů plně digitálních. Díky stále klesajícím cenám tato
kategorie zaznamenala během posledních let velké rozšíření. Zpracování signálu probíhá již plně
digitálně včetně ovládání. Parametry u většiny typů lze ovládat nejen z čelního panelu, ale rovněž
na dálku z PC či notebooku. (samotný procesor bývá zpravidla umístěn v AMP racku a vy můžete
jeho parametry pohodlně ovládat z FOH stanoviště). Navíc můžeme řetězit těchto zařízení
rovnou několik. Nastavené presety lze pojmenovat a uložit do paměti. Lze tedy bez problémů
používat jeden crossover pro různé konfigurace systému. Stačí vyvolat požadované nastavení z
paměti. To je oproti analogovým typům nesporná výhoda.

Úlohou těchto zařízení není signál pouze rozdělit, ale kompletně připravit a ošetřit. Díky těmto
zařízením lze dostat ze systému maximum (kvalitativní i výkonové) včetně jeho ochrany. Mezi
zesilovači a procesorem není nutný žádný další přístroj. Výhybku lze libovolně konfigurovat,
můžeme si vybrat hned z několika typů filtrů (Linkwitz relay, Butteworth, Bessel), můžeme měnit
strmosti (6,12,24,36,48 atd..db/oct.). Sofistikovanější modely navíc nabízí možnost posouvání
fáze, libovolný routing, nastavení dlouhých delayů pro jednotlivé vstupy i výstupy, přiřazení hned
několik parametrických eq, grafických eq, atd. Součástí jsou také kompresory, limitery, FBX či
noise gate. Ovládání pomocí PC je pohodlné a přehledné. Navíc na monitoru vidíme konkrétní
křivky, jak momentálně zabírají limitery, lze cokoli ihned změnit a sledovat. Ovládací software
bývá intuitivní a přehledný. Budoucnost se ubírá jednoznačně tímto směrem a žádný větší
systém se bez těchto zařízení dnes již neobejde… Spatřuji zde jedinou nevýhodu. Tou je
ZDÁNLIVĚ vyšší pořizovací cena kvalitních typů. Většinu funkcí nabízí i levné modely a tak
mnozí z nás snadno podlehnou reklamním tahákům.

Vzpomínám na jeden slogan v nejmenovaném časopise (Muzikus), který byl tehdy mým
velkým zdrojem informací. Zde na plakátu Paul McCartney popisoval: "Na pódiu poslouchám
jediný procesor". Tato reklama byla zrovna na DBX Driverack, který bych poslouchat nechtěl ani
v koupelně. Nebo úžasná recenze, kde se jeden známý zvukař rozplýval nad kvalitou procesorů
LEM a kvalitativně je srovnával s XTA. Toto už lze považovat za "reklamní zhovadilost". Kdo
procesory LEM zná a má možnost srovnat s XTA............

Že ve světě strmostí vládnou dvě nejdražší značky není náhoda ani zbytečný přepych.
Podstatné totiž není kolik procesor nabízí funkcí, ale především v jaké kvalitě je schopen je
aplikovat v reálném čase. To s sebou přináší nemalé nároky na výpočetní kapacitu procesoru,
propracované obvodové řešení a další záludnosti, které umí zvládnout dobře pouze pár výrobců
na světě.

Samotný převod AD a DA převodníků je další kritický bod. Výborné převodníky jsou základem
zachování kvality zvuku. Levné způsobují degradaci signálu v podobě zastřenosti,
nekonkrétnosti. Nízké frekvence pak jakoby chybí, splývají, vysoké ztrácí na brilantnosti, čitelnosti
zvuk postrádá prostor, dynamiku, svou přirozenost atd… Zkrátka, vývoj, použité komponenty,
sowtware, nároky na výpočetní kapacitu, to vše vyžaduje náklady, které se promítnou ve vyšší
pořizovací ceně. Ještě je potřeba upozornit, že ani ty nejkvalitnější managementy nesvedou nic,
pokud není preset pro daný systém nastaven správně. Vytvořit nastavení, které opravdu funguje,
vyžaduje pokročilé teoretické a praktické znalosti… Bez měřícího zařízení a výborného sluchu
rovněž nelze dosáhnout uspokojivého výsledku.

Za etalon těchto zařízení je považován procesor Dolby Lake, který si díky svému vzhledu
vysloužil přízvisko "ponorka". Často využíván v systémech L Acoustic's. Další špičkové zařízení
pochází z dílen XTA. Tyto přístroje jsou známi svým tmavě modrým elegantním designem a
především výborným zvukem. Osobně mám pocit, že tento "cross" hraje jako "digitální analog“…
Jinak řečeno, digitalizace je zde provedena na takové úrovni, že výstupní signál má stejný
příjemný charakter jakoby přes žádné převodníky neprocházel. Firma EAW posunula funkci
těchto zařízení ještě o kus dál, když do svých procesorů UX 8800 implementovala funkci GF.
(Gunness Focusing). Jsou to algoritmy ušité na míru přímo pro konkrétní typy soustav. (Nejde
však již pouze o statickou ekvalizaci, fázovou kompenzaci a dělení). Speciální presety zatím
neumí zpracovat žádný jiný procesor. Výsledkem této technologie je přibližně stejně kvalitní zvuk
systému při jakékoli hlasitosti. Tyto inteligentní algoritmy umí kompenzovat nedostatky
mechanických částí soustav. Ještě jednou připomínám, že tento procesor má opodstatnění
pouze ve spojení s PA značky EAW. Zejména v posledních letech je vidět snaha integrovat
procesory přímo do zesilovačů. Příkladem jsou zesilovače L Acoustic LA 4, 8, nebo řada PLM z
dílny špičkového výrobce zesilovačů Lab gruppen. Osobně v tomto nespatřuji žádnou výhodu.
Protože dotazy jaké audiomanagementy jsou použitelné apod. zaznívají často, na konci článku
najdete jakýsi pomyslný žebříček. Ten je však sestaven dle mého osobního hodnocení a nelze ho
brát jako dogma či pravidlo. Dovolím si tvrdit, že většina zasvěcených se na něm shodne.
Výjimky by se však jistě našly. Proto jej berte pouze jako dílčí info a názor si utvořte vždy sami.

Kdy investovat do loudspeaker managementu?
Vždy, pokud rozpočet dovoluje investovat do kvality.
Výhody, možnosti, pohodlí ovládání – to vše mluví pro digitální crossover.
Ceny Audiomanagementů se pohybují v rozmezí 10 000 – 200 000Kč.

Pomyslný žebříček nejpoužívanějších typů (kritérium kvalita zpracování signálu).

1) Dolby LAKE
2) XTA DP 4….
3) EAW UX 8800, BSS, Martin Audio DX-1, NEXO

4) DYNACORD
5) RANE rpm 26z
6) SABINE NAV
7) DBX DRIVERRACK

8) LEM dx 26 p
9) Behringer DCX, American Audio, Omnitronic,


Vyhovující pro profi, střední třída, nevyhovující

Ukázky některých zařízení:


RANE AC 23S

Dynacord DSP 244
Sabine NAV 240

Behringer DCX 2496
 
BSS omni drive - FDS 366T
Lem DX 26 p

RANE rpm 26zEAW UX 8800
DOLBY LAKE XTA DP 448NEXO NX 242

Závěr
Výhybky bývají často podceňovaným článkem řetězce. Na kvalitu crossoverů je potřeba
apelovat stejnou měrou, jako na kvalitu samotných reproduktorových soustav či zesilovačů.
Pokud se jedná o loudspeaker management, pak pravidlo platí dvojnásob. Váháte ještě?
Zkusme to takto. Vzhledem k tomu, že XTA DP 448 stojí v současné době 79 000,- včetně
DPH, těžko hledat lepší volbu. Poměr cena-kvalita zde nemá konkurenci. Je potřeba si uvědomit,
že za tuto cenu získáte hned několik plně funkčních a kvalitních zařízení (parametrické eq,
grafické eq, limitery, crossover s libovolným designem, delaye), které vám mohou sloužit mnoho
let. Vysoká spolehlivost je totiž další atribut značky XTA.
Pokud jsem vám pomohl vytvořit si alespoň malý přehled či přispěl k vhodnému výběru, je mi
potěšením.

Přidejte komentář k článku

ajax_load